Hội đồng Cố vấn làm việc với DNDA cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

06/10/2022

Ngày 05/10/2022, Phó Chủ tịch Thường trực HĐCV Tập đoàn Đèo Cả Trần Chủng, cùng các cố vấn Nguyễn Thanh Trang, Dương Đăng Huệ và Ngô Văn Quý đã làm việc với DNDA cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Trong buổi làm việc, ông Hồ Đình Chung - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, ông Đặng Tiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo (DNDA) đã báo cáo về tình hình triển khai dự án.

Theo đó, cho đến nay, tổng giá trị thực hiện dự án đạt 1.982/7.587 tỷ đồng (tương đương 26,12% sản lượng thực hiện). Trong đó, phân đoạn Km92+260-Km134+000 do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện đạt 29,03%.

Trong quá trình thực hiện dự án, DNDA đã gặp phải rất nhiều khó khăn chủ yếu từ việc quản lý sử dụng chi phí, điều chỉnh phát sinh trong quá trình triển khai dự án, biến động giá nguyên vật liệu, cấp nhật đơn giá đất theo quy định mới…

Cũng tại đây, DNDA đã đề xuất một số giải pháp có liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế, quản lý chi phí dự án và các công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Các cố vấn nghe báo cáo của DNDA

Sau khi đi kiểm tra hiện trường và lắng nghe DNDA báo cáo, Cố vấn Trần Chủng biểu dương sự cố gắng của nhà đầu tư và các nhà thầu đã khắc phục khó khăn về nguồn vật liệu, khí hậu khắc nhiệt để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch dự án. Các thành viên Hội đồng Cố vấn Tập đoàn Đèo Cả đánh giá cao công tác quản lý công trường, khai thác hiệu quả đầu tư các thiết bị, xe máy phục vụ thi công của Tập đoàn.

Cố vấn Trần Chủng căn dặn Ban Điều hành DNDA

Quan sát các máy móc hiện đại thi công trên công trường dự án, Phó Chủ tịch thường trực HĐCV căn dặn: "Hãy làm sao để mỗi người vận hành các xe máy này phải “yêu xe như con, quý xăng như máu” để các trang thiết bị thi công này đóng góp nhiều hơn vào sự lớn mạnh, chuyên nghiệp của Tập đoàn Đèo Cả”.

Các cố vấn thăm và kiểm tra hiện trường dự án

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5km, tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà đầu tư. Đây là dự án ký hợp đồng BOT sau cùng trong 3 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam nhưng là dự án đầu tiên thu xếp đủ nguồn vốn và triển khai thành công. Hiện nay, toàn dự án đã huy động 1.800 lao động và hơn 700 đầu máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công.

Ngọc Trang