Họp trực tuyến bàn về công tác nhân sự, truyền thông và tiến độ các dự án

17/09/2018

Ngày 17/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) đã có cuộc họp trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Lưu Xuân Thủy- Phó CT. HĐQT tại trụ sở ở Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các đầu cầu Tp. Hà Nội, Ban QLDA Hầm Cù Mông, Ban QLDA Hầm Hải Vân, Xí nghiệp TMC Đèo Cả. Buổi họp trực tuyến có sự tham dự của PGS. TS Trần Chủng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng cố vấn cấp cao và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Hình ảnh cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội

Cuộc họp bàn tới ba nội dung, giới thiệu nhân sự trong công tác quy hoạch, công tác truyền thông, đào tạo và rà soát đẩy nhanh tiến độ hầm Hải Vân.

Về công tác giới thiệu quy hoạch nhân sự, theo mô hình nhân sự chiến lược của Đèo Cả được cấu trúc ngày 17/8/2018. Nhóm 1, gồm 09 người - là các nhân sự quản trị lần lượt đề xuất nhóm 2, gồm 18 người - là các nhân sự quản trị và Ban điều hành. Tiêu chí đề xuất nhóm 18 người dựa trên cơ sở về năng lực kinh nghiệm, trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc, sự gắn bó lâu dài cho sự phát triển chung của toàn hệ thống… nhằm chọn ra được những cá nhân tiêu biểu, đáp ứng được nhiệm vụ chiến lược đã đề ra khi thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn.

Về công tác truyền thông, đào tạo, Ông Lưu Xuân Thủy nhấn mạnh, Tập đoàn Đèo Cả cần chú trọng đến truyền thông trong doanh nghiệp (Truyền thông nội bộ) và truyền thông ngoài doanh nghiệp.

Hình ảnh cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội

Truyền thông nội bộ cần quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt giữa các phòng/ban trong doanh nghiệp, các công ty con trong tập đoàn, quan hệ giữa cấp lãnh đạo quản lý với nhân viên để tập đoàn đều có chung một hướng nhìn, một ý chí phát triển doanh nghiệp. Truyền thông nội bộ sẽ làm nhiệm vụ chuyển tải những thông tin về mục tiêu, kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp tới các nhân viên đồng thời gắn kết các bộ phận liên quan, biểu dương và điều chỉnh kịp thời những sai sót và bất hợp lý trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển doanh nghiệp không thể thiếu việc giới thiệu, quảng bá những giá trị của doanh nghiệp ra bên ngoài (truyền thông ngoài doanh nghiệp). Tập đoàn hướng tới sẽ sử dụng Website Deoca.vn, mạng xã hội Facebook, Youtube cũng như các mối quan hệ báo chí để đưa thương hiệu Đèo Cả phát triển rộng khắp.

Với nội dung làm việc cuối cùng, đại diện Ban QLDA Hầm Hải Vân báo cáo về việc rà soát đẩy nhanh tiến độ hầm Hải Vân (về hồ sơ, thiết bị và nhân sự). Ông Lưu Xuân Thủy yêu cầu trong tuần này, phía Ban QLDA phải hoàn thiện các thủ tục liên quan cũng như đề xuất các phương án quyết tất cả những vướng mắc trên để bảo đảm dự án Hầm Hải Vân về đích đúng tiến độ đề ra ban đầu.

Bài: Huyền Trang