Phát động cuộc thi sáng tác chủ đề “NGƯỜI ĐÈO CẢ”

26/11/2019

Chào mừng chuỗi sự kiện cuối năm 2019, đón chào năm mới 2020 với một khí thế mới, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả phát động cuộc thi sáng tác chủ đề “Người Đèo Cả” tới cán bộ, nhân viên, công nhân lao động trong toàn hệ thống và các đơn vị thành viên, liên kết.

Theo ban tổ chức, sản phẩm dự thi là những tác phẩm (âm nhạc, thơ, tranh …) phản ánh sự phát triển hơn 35 năm qua của Tập đoàn Đèo Cả; Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp, yêu nghề, cống hiến cho quê hương, đất nước; Phản ánh tình cảm, kỷ niệm, khát vọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, công nhân lao động Đèo Cả.

Tiếng hát người lao động năm 2018

Ban tổ chức cũng quy định, mỗi tác giả dự thi không quá 03 tác phẩm. Trong đó, tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào (không có tranh chấp bản quyền). Đối với tác phẩm âm nhạc tham gia dự thi được trình bày bằng bản ký âm, có đủ phần nhạc và lời tiếng Việt. Dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả phần nhạc và phần lời, trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả. Đối với tác phẩm thơ tham gia dự thi được trình bày bằng tiếng Việt, dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả, trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 27/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019 và sẽ chấm thi từ ngày 21/12/2019 đến ngày hết 25/12/2019. Công ty sẽ công bố và trao giải thưởng vào dịp tổng kết cuối năm của Tập đoàn.

T.T