Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho quản lý cấp trung

13/06/2023

Ngày 10/6/2023, tại Đà Nẵng, bộ phận đào tạo của hệ thống đã tổ chức buổi đào tạo “phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý” cho lãnh đạo quản lý cấp trung của HHV tại các khu vực.

Buổi đào tạo do Ts. Nguyễn Văn Sáng – Trợ lý Chủ tịch và Th.s Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc HHV chủ trì. Chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo nội bộ năm 2023 của Tập đoàn Đèo Cả, nhằm mục đích phát triển kỹ năng điều hành và quản lý đội nhóm hoặc doanh nghiệp cho các cấp quản lý đạt được công việc hiệu quả.

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện thực hành Tập đoàn Đèo Cả ở Đà Nẵng

Theo Ts. Nguyễn Văn Sáng, quản lý cấp trung là mắt xích quan trọng khi vừa là người quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động, đồng thời là cầu nối giữa nhân viên với người lãnh đạo. Do đó, việc lực lượng này nắm vững kiến thức, kỹ năng, định vị đúng bản thân trong doanh nghiệp rất quan trọng để thực hiện đúng nhiệm vụ và đạt được mục tiêu. Lực lượng quản lý cấp trung khi làm tốt nhiệm vụ của mình có thể vừa “giải phóng” sức lao động cho cấp lãnh đạo cao hơn, vừa gia tăng năng suất lao động của nhân viên trực tiếp.

Với phương pháp đào tạo lấy học viên làm trọng tâm “học đi đôi với hành”, lấy công việc cụ thể làm mục tiêu để phân tích, dẫn chứng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế, bao gồm lý thuyết, trao đổi thảo luận tình huống thực tế, các học viên đã có những trao đổi các nội dung liên quan đến cấp lãnh đạo, quản lý như: vai trò, chức năng trong doanh nghiệp, năng lực cần có của cấp lãnh đạo… rất sôi nổi.

Theo đó, 5 kỹ năng quản lý cơ bản gồm: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đưa ra quyết định chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Lớp đào tạo cũng cung cấp các kiến thức về phương pháp sử dụng nguồn lực hiệu quả, các mô hình, công cụ lãnh đạo, kỹ năng quyết định, kỹ năng quản lý đội nhóm,…

Các học viên trao đổi kiến thức thực tế tại lớp học

Thông qua kiến thức được hệ thống hóa từ chương trình và các chia sẻ thực tế của lãnh đạo HHV, học viên có thể làm giàu thêm kiến thức về quản lý, phát triển kỹ năng, khám phá khả năng định hướng chiến lược, nhận biết được yếu tố cốt lõi để lãnh đạo, quản lý thành công. Đồng thời, họ sẽ nắm được phương pháp lập kế hoạch, triển khai công việc hợp lý, hiệu quả, tăng cường kỹ năng giao tiếp và tương tác với nhân viên trong làm việc nhóm, sử dụng hợp lý ảnh hưởng của nhà quản lý trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Lam Trà