Rà soát tiến độ tại hầm Hải Vân

26/09/2018

Thực hiện chỉ đạo rà soát các công việc đã và đang triển khai tại khu vực Đà Nẵng của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, ngày 25/9, Phó Chủ tịch HĐQT Lưu Xuân Thủy đã có buổi làm việc với Ban QLDA hầm Hải Vân (Đà Nẵng).

Nội dung chính của buổi làm việc: rà soát kết quả công việc giải phóng mặt bằng đã triển khai tại chương trình làm việc ngày 27 và 28/8; đánh giá tính khả thi về tiến độ hầm Hải Vân; đánh giá tính khả thi của phương án dịch chuyển nhân sự, thiết bị từ công trường Cù Mông ra công trường Hải Vân sau khi hầm Cù Mông hoàn thành.

Phó Chủ tịch HĐQT Lưu Xuân Thủy kiểm tra công tác thi công trong hầm Hải Vân 2 hôm 29.08

Sau khi kiểm tra hiện trường thi công hầm Hải Vân, nghe báo cáo của đơn vị thi công về công tác xử lý sạt địa chất phía Bắc hầm Hải Vân đã cơ bản hoàn thành và vượt qua khu vực sạt địa chất, ông Lưu Xuân Thủy yêu cầu Ban QLDA hầm Hải Vân làm việc với tư vấn giám sát (TVGS) để sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc đánh giá điều kiện địa chất và khuyến cáo biện pháp thi công đoạn tiếp theo. Đồng thời, phía đơn vị thi công phải thống nhất với TVGS về quy trình thi công qua đoạn địa chất yếu tiếp theo và qua đoạn hầm thông gió.

Ngoài ra, Ban QLDA hầm Hải Vân cần làm việc với nhà thầu để thống nhất tiến độ, kế hoạch thực hiện phần hầm cho 03 tháng cuối năm 2018. Ông Thủy đặc biệt lưu ý công tác thi công khoan hầm cần tuân thủ quy trình thi công được TVGS thống nhất.

Cuộc họp rà soát công việc tại Ban QLDA hôm 25.09

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các khu vực đã nhận mặt bằng, Phó Chủ tịch Lưu Xuân Thủy yêu cầu nhà thầu san lấp mặt bằng, đóng hàng rào lưới thép B40 xung quanh để chống tái lấn chiếm (bao gồm cả khu S6 - TMC). Đối với các khu vực vướng mắc chưa được bàn giao mặt bằng, nhà thầu phải cắm biển “Khu vực chưa GPMB” để địa phương thấy được tình trạng thực tế trên hiện trường.

Đối với công tác môi trường và an toàn lao động, ông Thủy yêu cầu rà soát củng cố hệ thống nước thải, xây tường cao ngăn nước thải tràn ra ngoài, thường xuyên thay hệ thống sơ dừa lọc nước, tăng cường đảm bảo tốt công tác an toàn trên công trường toàn dự án. Những nội dung về kế hoạch thực hiện phần hầm và giải phóng mặt bằng, ông Thủy yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

Bài Q.Thành