Rốt ráo chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong tháng 9

16/07/2019

Ngày 15/7/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả họp giao ban triển khai công việc trong thời gian tới dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐQT Lưu Xuân Thủy.

Ảnh chụp cuộc họp tại văn phòng Hà Nội

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng cố vấn, Văn phòng HĐQT, Ban Trợ lý, Ban điều hành và các phòng/ban và được trực tuyến tại các đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Tiền Giang.

Nội dung cuộc họp xác định các mục tiêu của Tập đoàn đến cuối năm 2019, theo đó hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và thu xếp nguồn vốn cho dự án Trung Lương – Mỹ Thuận; Điều chỉnh giá vé trạm thu phí Bắc Hải Vân và thông hầm Hải Vân 2 ngày 25/9/2019 đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2020; Thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ngày 30/9/2019 và đảm bảo đủ điều kiện thu phí từ đầu tháng 1/2020.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành phần tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐQT Lưu Xuân Thủy đã có những kết luận chỉ đạo.

Đối với Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, Ban điều hành phối hợp cùng Ban Trợ lý, VP HĐQT để làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang hoàn thành thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án và ký phụ lục hợp đồng.

Thành lập tổ rà soát đánh giá tiến độ thông xe dự án Bắc Giang – Lạng Sơn và thông hầm Hải Vân 2, kế hoạch điều chỉnh giá vé trạm Bắc Hải Vân; Kiểm tra công tác chuẩn bị sự kiện lễ thông xe và thông hầm.

Yêu cầu BĐH dự án Bắc Giang - Lạng Sơn lập kế hoạch công việc cho đến lúc đưa dự án vào sử dụng như thông xe kỹ thuật, nghiệm thu HĐ NTNN, nghiệm thu điều kiện thu phí, tuyển dụng nhân sự cho công tác QLVH và thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐQT Lưu Xuân Thủy cũng yêu cầu thành lập tổ công tác để thực hiện rà soát, đánh giá công tác an ninh nội bộ, an ninh hoạt động trạm thu phí và quản lý vận hành tại các dự án/công trình do Tập đoàn đang thực hiện.

Ban Truyền thông