Tập đoàn Đèo Cả:

Phân công nhiệm vụ nhân sự cấp cao

15/04/2021

Trong sơ đồ tổ chức Tập đoàn Đèo Cả có sự điều chỉnh khi bổ sung thêm Hội đồng tư vấn, đồng thời hoàn thiện đội ngũ ban điều hành trẻ, mới ngoài 30 tuổi.

Ngày 14/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức họp Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 kể từ đầu năm 2021 lần này để giới thiệu Hội đồng tư vấn, sơ đồ tổ chức, điều chỉnh phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn.

Tham dự cuộc họp gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐCV Hồ Nghĩa Dũng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT), Thường trực HĐCV PGS. TS Trần Chủng, các thành viên HĐCV và HĐQT cùng các cán bộ quản lý của các công ty thành viên.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng (đứng) điều hành cuộc họp

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho biết việc phân công lại các nhóm công việc, các nhân sự cấp cao là cần thiết để thích ứng với yêu cầu của hệ thống trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, ông Trần Văn Thế được phân công làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, ông Lưu Xuân Thuỷ được phân công làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Tập đoàn.

Tại cuộc họp, sau khi ông Lưu Xuân Thủy - CT HĐTV giới thiệu về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thì các thành viên trong HĐCV đều rất quan tâm và tích cực đưa ra ý kiến trao đổi. Một số câu hỏi của HĐCV được đặt ra cho HĐTV đều được giải thích hợp lý. Cuối cùng, tất cả đều nhất trí cao với việc thành lập HĐTV ở giai đoạn hiện nay là cần thiết, HĐTV sẽ có vai trò hỗ trợ kiểm soát và hướng dẫn Ban điều hành mới để hoàn thành tốt các công việc theo định hướng của HĐQT. Đây là giai đoạn “quá độ” của Tập đoàn Đèo Cả hướng tới việc ra đời Hội đồng sáng lập trong tương lai.

Việc phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính toàn diện về các lĩnh vực hoạt động, đồng thời, có sự phân cấp rõ ràng 3 tuyến phòng vệ trong việc kiểm soát hệ thống, bao gồm: Văn phòng Hội đồng quản trị, Văn phòng Tổng Giám đốc đóng vai trò tiền kiểm; Ban Kiểm soát Nội bộ - Pháp chế đóng vai trò hậu kiểm; Kiểm toán nội bộ đóng vai trò phúc kiểm.

Các mối quan hệ trong quản trị, điều hành vẫn tuân thủ các nguyên tắc “cặp đôi không hoàn hảo”, “chuyện 3 người”, cùng với chính sách luân chuyển cán bộ hợp lý để khắc chế các nhược điểm và phát huy ưu điểm của từng cá nhân, từ đó kiểm soát rủi ro, tạo động lực và nâng cao hiệu quả công việc.

Cũng tại cuộc họp, Tập đoàn Đèo Cả đã công bố 3 tân Tổng Giám đốc Tập đoàn gồm, ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991), ông Hồ Đình Chung (sinh năm 1988) và ông Ngọ Trường Nam (sinh năm 1991). Theo phân công, mỗi tổng giám đốc sẽ cùng với 1 phó chủ tịch hỗ trợ điều hành tạo thành một “cặp đôi không hoàn hảo” phụ trách các mảng công việc tương ứng với các kế hoạch ngắn hạn là hoạt động xây lắp, trung hạn là hoạt động đấu thầu và dài hạn là hoạt động phát triển dự án. Cùng với 3 tổng giám đốc trẻ của Tập đoàn, ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1990) cũng là một cán bộ quản lý với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các nhân sự mới được bổ nhiệm

Quá trình quy hoạch, đào tạo, thử thách đã được Chủ tịch HĐQT dày công chuẩn bị trong nhiều năm. Trước đó, các ông Nguyễn Văn Hải, Hồ Đình Chung, Ngọ Trường Nam, Nguyễn Quang Huy đều xuất phát ở vai trò thư ký, trợ lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị, sau khi trưởng thành được giữ các vị trí trưởng các ban chuyên môn như Hành chính – Nhân sự, Kế hoạch – Kỹ thuật và đều kinh qua vai trò Tổng giám đốc của các đơn vị thành viên…

Song song với việc trực tiếp tham gia tương tác cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ở những vị trí, vai trò, mức độ khác nhau, các thư ký, trợ lý với kiến thức chuyên môn kỹ thuật thì đều được cử tham gia các chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị điều hành EMBA tại trường Đại học Kinh tế quốc dân do Tập đoàn Đèo Cả tổ chức. Đây là một phương pháp đào tạo nguồn nhân lực đặc thù tại Tập đoàn Đèo Cả, thông qua trình tự “thử việc - học việc - giúp việc - quản lý - hoạch định”.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã yêu cầu các ông Nguyễn Văn Hải, Hồ Đình Chung, Ngọ Trường Nam, Nguyễn Quang Huy chủ trì các đề án tương ứng “Sổ tay nhân viên Tập đoàn Đèo Cả”, “Tiêu chuẩn nghiệm thu công trình của Tập đoàn Đèo Cả”, “Cẩm nang điều hành hệ thống Tập đoàn Đèo Cả”, “Quản lý khai thác vận hành và duy tu bảo trì công trình Tập đoàn Đèo Cả”, các đề án yêu cầu hoàn thành và báo cáo Hội đồng quản trị trong tháng 5/2021 và tháng 6/2021. Các đề án này sau khi bảo vệ thành công trước Tổ phản biện và được Hội đồng quản trị thông qua, chính các tổng giám đốc sẽ trực tiếp tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho CB-CNV của Tập đoàn tại các khu vực và mời Hội đồng Cố vấn, Hội đồng quản trị tham gia dự giờ để có đánh giá kỹ năng truyền đạt.

T.T