Tập huấn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

20/09/2019

Trong hai ngày 19 và 20/9/2019, tại văn phòng Hà Nội đã diễn ra lớp tập huấn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất do Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn tổ chức cho đội ngũ Kế toán trưởng; Phó phòng Kế toán và chuyên viên Kế toán tổng hợp tại các đơn vị.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên nhu cầu thực tế và định hướng chung của Tập đoàn.

Lớp tập huấn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Lớp tập huấn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu lập báo cáo tài chính hợp nhất nhanh, đúng chuẩn mực; Giảm nhân sự tham gia báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất; Cân đối doanh thu, lợi nhuận trong tập đoàn để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tài chính; Công bố BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý, năm đúng kỳ hạn; Tổ chức quản lý hệ thống kế toán hợp nhất theo đúng chuẩn thông tư 202 và góp phần lưu trữ được dữ liệu hợp nhất khoa học, bảo mật. Đồng thời, hướng dẫn cho cán bộ nhân viên Ban tài chính – Kế toán sử dụng thành thạo phần mềm hợp nhất iBest.

Nội dung đào tạo được thống nhất chung và chia thành 3 nhóm chính:
- Tổng quan về lập báo cáo tài chính hợp nhất.
- Xử lý các giao dịch giữa Công ty mẹ và Công ty con trên BCTC hợp nhất.
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm iBest.

Sau khi hoàn thành chương trình tại Hà Nội, dự kiến ban tổ chức sẽ bố trí lịch tập huất tại Đà Nẵng các ngày 23 – 24/09/2019, Phú Yên các ngày 25 – 26/09/2019, Thành phố Hồ Chí Minh các ngày 27 – 28/09/2019.

Nguyễn Trang