Tiếp tục nhận bài dự thi sáng kiến, sáng tạo trong lao động

07/02/2023

Theo Thông báo số 08/2023/TB-DCG, cuộc thi “Sáng kiến, sáng tạo trong lao động và sản xuất của Tập đoàn Đèo Cả năm 2022”, ban tổ chức điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 28/2/2022.

Cuộc thi không giới hạn phạm vi lĩnh vực tham gia dự thi, bao gồm tất cả các sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm, cải tiến, ứng dụng khoa học - kỹ thuật phục vụ lao động, học tập, sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi là các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia xem xét, đánh giá để đảm bảo tính công bằng, khách quan và khoa học trong công tác chấm thi.

Dựa trên các tiêu chí về tính đổi mới, sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội, Hội đồng Giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn những bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng/giải, 2 giải nhì trị giá 30 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 20 triệu đồng/giải và 05 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải. Ngoài ra, các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba được tặng 1 biểu trưng mạ vàng. Tất cả các thí sinh đoạt giải sẽ được nhận giấy khen của cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao tặng các giải thưởng chuyên đề xuất sắc cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi.

Cũng theo thông báo điều chỉnh của Ban Điều hành Tập đoàn nêu trên, thời gian đánh giá các bài sẽ diễn ra trong tháng 3/2023.

Cuộc thi “Sáng kiến, sáng tạo trong lao động và sản xuất của Tập đoàn Đèo Cả năm 2022” được phát động từ ngày 30/9/2022. Đây là cuộc thi thúc đẩy tinh thần tìm tòi, sáng tạo của toàn thể CBNV đang làm việc trong hệ thống Tập đoàn. Các sáng kiến, sáng tạo dự thi có thể đã được áp dụng trong lao động, chuẩn bị được áp dụng và cũng có thể mới chỉ là ý tưởng. Từ đó, Tập đoàn có thể lựa chọn các sáng kiến, sáng tạo, đúc kết thành các giải pháp, kinh nghiệm hữu ích để áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần xây dựng và phát triển Tập đoàn ngày càng lớn mạnh.

TT