Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Đà Nẵng
Văn phòng
05/10/2022
2
Tại các dự án
Công trường
05/10/2022
3
Tại các dự án
Công trường
05/09/2022
4
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
05/09/2022
5
Hà Nội
Văn phòng
05/09/2022