Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tại các dự án
Công trường
28/02/2023
2
Tại các dự án
Công trường
28/02/2023