Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/06/2020
2
Hà Nội
Văn phòng
18/05/2020
3
Đà Nẵng
Văn phòng
31/03/2020
4
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/03/2020
5
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/03/2020
6
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/03/2020
7
Tp Hồ Chí Minh
Hành chính nhân sự
31/10/2019
8
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/10/2019
9
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/10/2019
10
Tiền Giang
Văn phòng
30/06/2019
11
Tiền Giang
Văn phòng
30/06/2019
12
Tiền Giang
Văn phòng
30/06/2019
13
Tp Hồ Chí Minh
Nhân viên
31/03/2019