Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tp Hồ Chí Minh
Hành chính nhân sự
31/10/2019
2
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/10/2019
3
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
31/10/2019
4
Tiền Giang
Văn phòng
30/06/2019
5
Tiền Giang
Văn phòng
30/06/2019
6
Tiền Giang
Văn phòng
30/06/2019
7
Tp Hồ Chí Minh
Nhân viên
31/03/2019
8
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/07/2019