Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/06/2024
2
Hà Nội
Văn phòng
30/06/2024
3
Tại các dự án
Công trường
30/05/2024
4
Tại các dự án
Công trường
30/04/2024
5
Tại các dự án
Công trường
15/04/2024
6
Tại các dự án
Công trường
30/01/2024
7
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/12/2023
8
Tại các dự án
Công trường
30/12/2023
9
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/12/2023
10
Tại các dự án
Công trường
30/12/2023
11
Tại các dự án
Công trường
30/12/2023
13
Tại các dự án
Công trường
28/02/2023
14
Tại các dự án
Công trường
28/02/2023