Chủ nhiệm thiết kế

THU NHẬP CẠNH TRANH THEO NĂNG LỰC, TỪ 25 - 45 TRIỆU/THÁNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn trong đó có nhiều chuyên môn khác nhau tại một hoặc nhiều dự án cụ thể được công ty giao nhiệm vụ bằng quyết định bổ nhiệm;
 • Chỉ đạo tổng thể các nội dung chuyên môn đối với các chủ trì; các chủ trì là những nhân sự phụ trách thực hiện công việc theo từng lĩnh vực chuyên môn;
 • Xây dựng kế hoạch công việc, tổ chức công việc tổng thể; phụ trách công tác viết thuyết minh, viết báo cáo, thuyết trình báo cáo, tham gia các cuộc họp liên quan đến dự án với các bên liên quan;
 • Tổ chức giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm soát tiến độ công việc, kiểm soát nhà thầu phụ, đối tác liên danh, liên kết trong việc cùng triển khai một sản phẩm dự án;
 • Tổ chức và kiểm soát tổng thể công tác biên tập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, công tác nghiệm thu hiện trường, nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu hoàn thành công việc;
 • Tham mưu trực tiếp Ban tổng giám đốc về hiệu quả dự án, tính phù hợp về quy chuẩn tiêu chuẩn, tính khả thi của các dự án xây dựng, kết nối và hợp tác đối nội và đối ngoại;
 • Một số công việc khác được Ban tổng giám đốc giao. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng Giao thông, Xây dựng Cầu - Đường và bằng cấp liên quan;
 • Ưu tiên đã chủ nhiệm dự án cấp I;
 • Có chứng chỉ thiết kế Cầu – Đường – Hầm Hạng I;
 • Tin học: Thành thạo phần mềm AutoCad, Photoshop, 3D Max, Revit…;
 • Có kiến thức chuyên môn về luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của nhanh;
 • Có kỹ năng trình bày, thuyết trình ý tưởng, đồ án thiết kế;
 • Làm việc độc lập,làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong công việc.