Kỹ sư an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khỏe (HSE)

THU NHẬP CẠNH TRANH THEO NĂNG LỰC, TỪ 15 - 20 TRIỆU/THÁNG

 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường (VSMT), phòng cháy chữa cháy (PCCC), đào tạo Sơ cấp cứu cho công trường. Tính toán khối lượng đề xuất nhu cầu vật tư thiết bị phục vụ cho công tác ATLĐ;
 • Chịu trách nhiệm về ATLĐ và VSMT, PCCC trước Ban điều hành dự án và Ban lãnh đạo công ty;
  Lập, hoàn thiện và quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại công trường theo đúng qui định pháp luật. Thay mặt ban chỉ huy giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác pháp lý, hồ sơ an toàn lao động;
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong Ban chỉ huy công trường để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công nhân tuân thủ nội quy ATLĐ và VSMT trong quá trình thi công;
 • Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết giải quyết các sự cố (nếu có) xảy ra tại công trường liên quan đến ATLĐ, VSMT;
 • Triển khai các biển báo, cảnh báo và các biện pháp đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCC. Phổ biến nội quy công trường, chế tài và quy trình sử dụng các máy móc thiết bị... cho toàn bộ nhân viên, thầu phụ đang thi công tại công trường;
 • Tham mưu cho quản lý công tác an toàn, biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường;
 • Cập nhật danh sách công nhân làm việc trên công trường để tiến hành tổ chức huấn luyện ATLĐ và VSMT, ký hợp đồng lao động, ký cam kết ATLĐ, trang bị bảo hộ lao động và mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân (nếu có);
 • Luôn bám sát các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công để cảnh báo, nhắc nhở cán bộ, công nhân chấp hành đúng nội quy ATLĐ;
 • Tiếp đón các đoàn thành kiểm tra trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí đảm nhận;
 • Có chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dành cho Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (còn hiệu lực);
 • Đã có kinh nghiệm làm trong công tác thi công xây dựng công trình tối thiểu 05 năm;
 • Đã từng là quản lý an toàn, vệ sinh lao động tối thiểu 01 công trình giao thông cấp đặc biệt hoặc 02 công trình giao thông cấp I trở lên.