Nhạc phẩm: Hầm Đèo Cả tô thắm miền cực Đông

Tác giả: NS Cao Hữu Nhạc (Phú Yên)

Bài viết liên quan