Nhạc phẩm: Bài ca xuyên núi

Thơ: Lương Khắc Thanh;

Nhạc: NS Vũ Quốc Nam (Nghệ An)

Bài viết liên quan