Nhạc phẩm: Lặng lẽ...

Lời: Hồ Minh Hoàng.

Nhạc: Lê Bảo Long.

Bài viết liên quan