Nhạc phẩm: Sông Cầu Quê Anh Sông Cầu Quê Em

Tác giả: NS Quỳnh Hợp (TP.HCM)

Bài viết liên quan