Visual nhạc phẩm:

Giá trị thực

08/08/2023

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long