Nhạc phẩm:

Cao Bằng khát vọng vươn xa

30/09/2022

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long