Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực, đầu tư, xây dựng, đào tạo và quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông với: tiềm lực tài chính mạnh; đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp; quy trình quản lý hiện đại; mô hình đào tạo thực tiễn; đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

 

Sứ mệnh

Vì cuộc sống an toàn, sung túc cho con người, đất nước Việt Nam.