Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo quyết tâm vượt tiến độ

26/07/2022

Sau nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn về nguồn vốn tính dụng thì đến thời điểm này, cả 3 dự án cao tốc Bắc – Nam được thực hiện theo hình thức PPP đang tăng tốc để vượt tiến độ đề ra.

Nguồn: https://vnews.gov.vn/video/du-an-cao-toc-cam-lam-vinh-hao-quyet-tam-vuot-tien-do-47056.htm