Ban Tái cấu trúc hoàn thành chuyến khảo sát thực tế “xuyên Việt”

18/05/2020

Ngày 15/5/2020, Ban Tái cấu trúc Tập đoàn Đèo Cả vừa kết thúc cuộc khảo sát thực tế theo kế hoạch tại Hà Nội, kết thúc hành trình thực tế kéo dài hơn 1 tuần lễ dọc đất nước đến các công ty, dự án thuộc hệ thống Tập đoàn Đèo Cả.

Đoàn Tái cấu trúc do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả Nguyễn Văn Sáng làm trưởng đoàn cùng đại diện các ban chuyên môn đã “đi thực tế” xuyên Việt bằng xe điều hành khởi hành từ ngày 8/5/2020 qua các dự án/văn phòng, văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, BOT Đèo Cả - Khánh Hoà, hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ đèo Cù Mông, cụm công ty/dự án tại Đà Nẵng, BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, văn phòng Hà Nội.

Nội dung chính của hành trình là phổ biến nội dung hợp nhất hệ thống quản trị, tái cấu trúc các ban chuyên môn, khảo sát thực trạng cơ cấu tổ chức, thực thi chức năng nhiệm vụ, tình hình nhân sự, chính sách qui trình áp dụng tại các trạm thu phí, đơn vị quản lý vận hành, khai thác (hầm, đường cao tốc) và doanh nghiệp dự án hiện nay từ đó nhận diện, làm rõ các vấn đề vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị, tổng hợp ý kiến, đề xuất của các đơn vị được khảo sát về các vấn đề nêu trên để có đánh giá cụ thể làm cơ sở lập đề án tái cấu trúc trước khi báo cáo với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trong quá trình làm việc, Ban Tái cấu trúc đã lan tỏa văn hóa Đèo Cả, hệ tư tưởng và công cụ điều hành của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng cũng như nhận được sự đóng góp sôi nổi, tâm huyết đồng thời nói lên những bất cập hạn chế còn tồn tại tại, tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên tại các đơn vị.

Đây cũng là dịp để đoàn công tác kiểm tra thực tế việc quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị, tài sản để có đánh giá và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, qua đó thống kê các phương tiện chuyên dùng, các thiết bị đặc chủng cần bảo trì, bảo dưỡng để phục vụ công việc lâu dài, đặc biệt tại những dự án sau hoàn thành thi công còn dư để có kế hoạch tái sử dụng tại các dự án mới để tránh thất thoát, lãng phí.

Sau chuyến công tác thực tế, các ban chuyên môn tiếp tục hoàn thiện đề án để báo cáo Hội đồng quản trị trong tháng 5/2020.

Một số hình ảnh chuyến khảo sát xây dựng tái cấu trúc:

Ngày 08/05/2020 - tại TMC Ninh Lộc

Ngày 09/05/2020 - tại TMC Đèo Cả

Ngày 10/05/2020 - tại Trạm thu phí An Dân

Ngày 10/05/2020 - tại TMC Cù Mông

Ngày 11/05/2020 - tại TMC phía Bắc hầm Hải Vân

Ngày 12/05/2020 - tại TMC phía Bắc hầm Hải Vân

Ngày 12/05/2020 - tại TMC Phước Tượng - Phú Gia

Ngày 14/05/2020 - tại Trạm thu phí km104 (Bắc Giang)

Ngày 14/05/2020 - tại Ban quản lý dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ngày 15/05/2020 - tại Văn phòng 109 Trần Hưng Đạo

T.T