Hội nhập văn hoá Đèo Cả tại Cao đẳng GTVT Trung ương V

20/06/2022

Ngày 18/06/2022, tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình Đào tạo “Hội nhập văn hoá Tập đoàn Đèo Cả” do Tổng Giám đốc HHV Nguyễn Quang Huy và Trợ lý CT HĐQT TS. Nguyễn Văn Sáng chủ giảng.