Ngày làm việc của cán bộ Ban tài chính

06/10/2021

Tại Tập đoàn Đèo Cả, nhiều bộ phận, nhiều công ty nhiều công trường dự án với nhiều hoạt động đặc thù khác nhau.

Bằng hình ảnh, chúng tôi xin giới thiệu một ngày làm việc của cán bộ Ban Tài chính tại văn phòng Hà Nội.

Mạnh Cường - Trà My