Nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo

14/06/2022

Song song với việc đặt trọng tâm vào tiến độ và chất lượng dự án, Tập đoàn Đèo Cả cũng rất quan tâm đến đời sống CB-NV đang làm việc tại dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Việt Trung - Nguyễn Nga