PCT Trần Văn Thế bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ về PPP

27/07/2021

Ngày 27/7/2021, ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả xuất sắc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam”.

Do tình hình dịch bệnh bùng phát, buổi bảo vệ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua sự phản biện của Hội đồng gồm: GS.TS Ngô Thắng Lợi - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS Bùi Ngọc Toàn - Trường Đại học Giao thông Vận tải, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Bộ Xây dựng, PGS.TS Vũ Chương - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Phạm Văn Hùng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Nguyễn Đình Hương - Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên và Nhi đồng của Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Đình Tài - Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội và Quản lý Doanh nghiệp. 7/7 ý kiến của các thành viên hội đồng đánh giá bài bảo vệ xuất sắc.

Nghiên cứu sinh Trần Văn Thế bảo vệ luận án tiến sĩ.

Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam” là một đề tài có nghĩa ý cả về lý luận, khoa học và thực tiễn trong bối cảnh hiện trạng đầu tư PPP đang gặp một số vướng mắc bất cập. Luận án đã khuyến nghị Nhà nước nhiều nội dung có giá trị liên quan đến việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PPP, vấn đề bình đẳng trong quan hệ đối tác công tư, chia sẻ rủi ro cho khu vực tư...

Ông Trần Văn Thế chia sẻ: “Đề tài này tôi thực hiện trên cơ sở thực tiễn hoạt động đầu tư của Tập đoàn Đèo Cả trong hơn 10 năm qua. Đó là những cơ sở khoa học mang tính thực tiễn nhất”.

Hội đồng phản biện trực tuyến.

Đánh giá cao nỗ lực của ông Trần Văn Thế khi thực hiện mục tiêu kép: làm việc, học tập nghiên cứu trong bối cảnh dịch bùng phát, nên ngay sau khi trở thành tân tiến sĩ, ông Trần Văn Thế được Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng thưởng 1 tỷ đồng.

Học tập suốt đời, mang thực tiễn vào lý thuyết và tinh thần khuyến học của Chủ tịch HĐQT luôn hướng đến cho các nhân sự toàn hệ thống.

TS. Nguyễn Cao Ý - Trưởng bộ môn Kinh tế Vận tải - Đại học Giao thông vận tải đến tham dự, tặng hoa và chúc mừng tân TS. Trần Văn Thế.

Được biết, hiện tại ông Trần Văn Thế cũng đang học lớp Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Toàn bộ kinh phí đào tạo được Tập đoàn Đèo Cả đài thọ cho cán bộ của mình. Đây cũng là chương trình đào tạo đầu tiên mang dấu ấn hợp tác đào tạo giữa một trường đại học hàng đầu với một doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu.

Sau khoá học thạc sĩ điều hành, ông Trần Văn Thế và một số nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiếp tục nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ về quản lý điều hành.

TT