VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

23/06/2018

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn, chúng tôi xác định, nguồn lực con người quyết định thành công trong mọi lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, luôn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ - công nhân viên phát huy hết tinh thần sáng tạo trong công việc, tạo những nền tảng cần thiết để người lao động an tâm làm việc và thăng tiến.

- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.

- Liên kết các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Chính sách lương, thưởng hợp lý.

- Đảm bảo các phúc lợi về y tế, xã hội.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động qua các dịp lễ, tết

- Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, giải trí… tạo sự gắn kết giữa các cán bộ - nhân viên trong Tập đoàn.