Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tại các dự án
Công trường
05/09/2022
2
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
05/09/2022
3
Hà Nội
Văn phòng
05/09/2022