Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tại các dự án
Công trường
30/01/2024
2
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/12/2023
3
Tại các dự án
Công trường
30/12/2023
4
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
30/12/2023
5
Tại các dự án
Công trường
30/12/2023
6
Tại các dự án
Công trường
30/12/2023
8
Tại các dự án
Công trường
28/02/2023
9
Tại các dự án
Công trường
28/02/2023