Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Tổ giúp việc BCĐ Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

12/09/2019

Chiều 10/9, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (BCĐ) Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) về tình hình triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thực hiện Thông báo số 397/TU ngày 7/3/2019 của Tỉnh ủy và các thông báo số: 372-TB/VPTU ngày 1/4/2019, 384-TB/VPTU ngày 25/4/2019, 410-TB/VPTU ngày 28/6/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy, đến nay, Tổ giúp việc của BCĐ đã hoàn thành dự thảo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của BCĐ cụ thể, chi tiết theo từng tháng, quý, năm báo cáo BCĐ xem xét, ban hành để tổ chức thực hiện; Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Dự án đường bộ đầu tư cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), báo cáo BCĐ cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định; Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh về triển khai Dự án đường bộ đầu tư cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), báo cáo BCĐ cho ý kiến trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ngày 2/4/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 966/UBND-GT giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh là đầu mối thực hiện nhiệm vụ của đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tư triển khai Dự án, đồng thời tăng cường cán bộ có năng lực, có chuyên môn tham gia Ban lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án để đảm bảo yêu cầu công việc trong quá trình thực hiện Dự án. Ngày 29/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính ban hành Văn bản số 445/SKHĐT-THQH báo cáo UBND tỉnh về việc bố trí khoảng 300 tỷ đồng và 200 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương trong năm 2019.

UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 941/TTr-UBND của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ngày 4/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Tập đoàn Đèo Cả làm việc cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Lạng Sơn để thống nhất việc kiểm đếm đền bù, đánh giá tác động môi trường khi triển khai thực hiện Dự án.

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1238/UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất giải pháp nhằm triển khai đầu tư Dự án cao tốc. Ngày 7/9/2019, tại Thông báo số 318/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính khẩn trương thống nhất trong tháng 9/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước để đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng theo quy định, nhất là đối với các dự án quan trọng của đất nước...

Công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương liên quan khảo sát địa hình, thủy văn tuyến đạt 80%; khảo sát địa chất và công trình đạt 40%; đo điện trở suất đạt 60%. Đã hoàn thành công tác thiết kế điển hình, lựa chọn và thiết kế phương án tuyến; công tác thỏa thuận hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến với các địa phương tuyến đi qua. Công tác thiết kế tuyến, bình đồ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang đạt 90%; thiết kế công trình tuyến cầu hầm đạt 80%...

Đã thống nhất tên, quy mô thiết kế; đầy đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế đối với 2 tiểu dự án đường kết nối các khu dân cư với đường công vụ. Tư vấn đã điều tra, khảo sát 28 mỏ đá, 20 mỏ đất, 12 mỏ cát và 33 bãi đổ thải.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7/2019 về việc triển khai một số dự án quan trọng, cấp bách ngành Giao thông vận tải, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính cân đối 100 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 để hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); đối với số vốn còn lại, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. UBND tỉnh Cao Bằng sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống các tuyến đường công vụ, đường kết nối, các hạng mục phụ trợ... để sẵn sàng các điều kiện triển khai thi công dự án. Trong tháng 8/2019, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vốn hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 100 tỷ đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư và một số công tác chuẩn bị cho dự án...

Trong thời gian tới, Tổ giúp việc BCĐ tiếp tục làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); có chủ trương về nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Dự án; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 tiểu dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đánh giá cao Tổ giúp việc, Tập đoàn Đèo Cả triển khai đồng bộ các nội dung của Dự án trong thời gian qua. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để được phê duyệt cấp vốn cho Dự án. Tổ giúp việc chuẩn bị tốt các nội dung công việc của Dự án, bám sát các bộ, ngành liên quan Trung ương bố trí lịch cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc để thẩm định vốn, bố trí vốn, đẩy nhanh công tác phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; chuẩn bị các nội dung để họp BCĐ Dự án, đánh giá kết quả đã đạt trong tiến độ triển khai Dự án, những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm quy hoạch xong các mỏ vật liệu xây dựng cho Dự án...

Lý Thắng -Thế Hiển
http://baocaobang.vn/Thoi-su/Bi-thu-Tinh-uy-Lai-Xuan-Mon-lam-viec-voi-To-giup-viec-BCD-Du-an-duong-bo-cao-toc-Dong-Dang-Lang-Son-Tra-Linh-Cao-Bang/72181.bcb