Bộ GTVT đề nghị 4 ngân hàng sớm cấp tín dụng cho Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

04/06/2019

Nếu không sớm nhận được khoản vay hơn 6.850 tỷ đồng từ 4 ngân hàng do Vietinbank đứng đầu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận khó có thể hoàn thành vào cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT vừa ký công văn đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xem xét các đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hợp đồng tín dụng với Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (tỷ lệ vốn chủ sở hữu, hạn mức tín dụng, lãi suất vay, yêu cầu về không có sự thay đổi bất lợi đáng kể,...; đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2019 trong đó yêu cầu vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tính toán với tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư) sớm hoàn tất thủ tục về cung cấp tín dụng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm đảm bảo tiến độ Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 18/3/2019, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 3112/NHNN-TD ngày 26/4/2019 và các quy định có liên quan.

Theo Bộ GTVT, Dự án đã được các Ngân hàng VietinBank, BIDV, AgriBank và VPBank ký hợp đồng tín dụng ngày 15/6/2018 cung cấp khoản vay tối đa 6.850 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa giải ngân được vốn vay do có khó khăn để đáp ứng một số điều kiện tiên quyết giải ngân theo yêu cầu của Ngân hàng. Theo báo cáo của Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, Nhà đầu tư đã làm việc với Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh 4 TP. Hồ Chí Minh rà soát các điều kiện giải ngân và thống nhất sẽ trình Ngân hàng VietinBank để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hợp đồng tín dụng.

Dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 20/02/2019 (Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 18/3/2019), Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “sớm đưa Dự án thông tuyến vào năm 2020 để đáp ứng yêu cầu vận tải liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Để triển khai thành công Dự án, việc khơi thông nguồn vốn vay là rất quan trọng, có tính chất then chốt, quyết định.

Trước đó, trong Thông báo số 99/TB – VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng khẳng định, Dự án BOT đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai đạt khoảng 96% khối lượng giải phóng mặt bằng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã đề cao trách nhiệm, quan tâm đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, tìm các giải pháp để Dự án sớm hoàn thành; coi đây là nhiệm vụ chính trị

Tuy nhiên, Dự án đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra do có những khó khăn vướng mắc trong việc huy động vốn, do thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư PPP, cũng như năng lực của Nhà đầu tư Dự án. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh Tiền Giang và Nhà đầu tư Dự án phải tích cực, chủ động hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để Dự án được thông tuyến vào cuối năm 2020.

Để sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Dự án, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ kết luận, cần tiếp tục đầu tư Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT có sự hỗ trợ bằng vốn ngân sách nhà nước nhằm không để thời gian thu phí quá dài; đồng thời sớm đưa Dự án thông tuyến vào năm 2020 để đáp ứng yêu cầu vận tải liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giảm bớt gánh nặng cho nhân dân trong vùng dự án.

Về vấn đề tài chính, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tổ chức thẩm định lại phương án tài chính theo đúng quy định của pháp luật; sớm hoàn tất thủ tục về cung cấp tín dụng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm bảo đảm tiến độ Dự án.

Theo Anh Minh
https://baodautu.vn/bo-gtvt-de-nghi-4-ngan-hang-som-cap-tin-dung-cho-du-an-bot-cao-toc-trung-luong--my-thuan-d101338.html