Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

16/03/2020

Sáng 13/3, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tiến hành họp đánh giá tiến độ và kế hoạch triển khai dự án. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.


Các đại biểu dự cuộc họp.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành báo cáo thẩm định hồ sơ đề xuất dự án trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng, trong đó bố trí vốn cho dự án 100 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 130,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án. Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chủ động triển khai một số công việc của giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án: thực hiện hoàn thành quay flycam toàn bộ tuyến cao tốc, tuyến kết nối vào thành phố Cao Bằng; hoàn thành 95% khối lượng công việc khảo sát địa hình, thủy văn; 90% khối lượng công việc khảo sát địa chất tuyến và công trình; 95% khối lượng công việc khảo sát đo điện trở. Hoàn thành công tác khảo sát mỏ vật liệu dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thành 2 đợt chuyển hồ sơ phân đoạn cắm mốc giải phóng mặt bằng để triển khai tại các huyện Hòa An, Quảng Uyên, Trà Lĩnh và thành phố Cao Bằng...

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh việc thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm nay, đề nghị tỉnh đưa chỉ tiêu thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; kiện toàn điều chỉnh thành phần tổ giúp việc ban chỉ đạo; sớm bố trí địa điểm văn phòng làm việc cho Ban Chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền về dự án.

Cuộc họp đã thảo luận, thống nhất một số công việc cần phải triển khai thực hiện trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kịch bản truyền thông tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng, tiến độ triển khai của dự án; tham mưu Ban Chỉ đạo kiện toàn bổ sung thành viên Tổ giúp việc; rà soát, thiết lập các kênh làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thúy Hằng - Vĩnh Thuận

Nguồn: http://caobangtv.vn/tin-tuc-n28603/hop-to-giup-viec-ban-chi-dao-du-an-duong-bo-cao-toc-duong-bo-cao-toc-dong-dang-lang-son--tra-linh-cao-bang.html