Mời đoàn kiểm tra, báo chí và người dân giám sát hoạt động thu phí

21/03/2019

Ngày 20-3, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hoà cho biết, để triển khai thực hiện ý kiến của Tổng cục đường bộ (TCĐB Việt Nam), Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hoà sẽ phối hợp để thực hiện và cùng các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra giám sát việc thực hiện thu phí tại trạm thu phí trong thời gian tới.

Cụ thể, trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hoà) về việc kiểm tra làm rõ các thông tin lên quan đến Trạm thu phí Ninh Lộc tại văn bản số 35/2019/DC.BOT gửi Bộ GTVT và Tổng cục đường Bộ Việt Nam (TCĐB Việt Nam). Tổng cục đường Bộ Việt Nam ngày 15-3-2019 đã có Văn bản thông báo số 1518/TCĐBVN-PCTT kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TCĐBVN ngày 15-3-2019 Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra của Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện việc kiểm tra trạm thu phí Km1425+200 QL1, đoạn qua thị xã Ninh Lộc, tỉnh Khánh Hòa do Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hoà làm chủ đầu tư.

Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Cục an ninh kinh tế - Bộ Công an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng; Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Chính quyền địa phương và đại diện Chủ đầu tư.

(ảnh Hữu Toàn): Trạm Bot Ninh Lộc

Việc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa có yêu cầu trên là nhằm giúp minh bạch thông tin về hoạt động thu phí tại trạm Ninh Lộc, qua đó giúp người dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát trực tiếp để xác định các số liệu về lưu lượng xe mà cơ quan chức năng công bố trước đó có chính xác, khách quan hay không.

Bắt đầu từ ngày 20-3 cho đến hết đợt kiểm tra (dự kiến đến ngày 27-3-2019), Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện hết sức để đoàn kiểm tra và báo chí, người dân thực hiện tốt nhất vai trò kiểm tra, giám sát để tiếp cận số liệu, thông tin và có nhận định chính xác về hoạt động Thu phí (Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500 tỉnh Khánh Hòa, do Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, được đưa vào sử dụng từ tháng 12-2015).

PV/CAND
http://cand.com.vn/Giao-thong/Moi-doan-kiem-tra-va-bao-chi-nguoi-dan-giam-sat-de-tiep-can-so-lieu-thong-tin-ve-hoat-dong-Thu-phi-537315/