Đảm bảo an ninh cho Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận

03/07/2019

Ngày 3/7/2019, Công an tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng – Công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đại diện CQNNCTQ, Công an tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp dự án (Công ty CP BOT Trung Mỹ Thuận) ký quy chế hợp tác.

Theo đó, Công an tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng – Công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các hành động làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng chủ động phối hợp các cơ quan nêu trên nắm tình hình dư luận địa phương liên quan đến dự án nhằm trao đổi, tham mưu với UBND tỉnh Tiền Giang và Ban Quản lý Dự án để có những chỉ đạo phù hợp, nhất là trong đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo quy chế này, Công an tỉnh Tiền Giang sẽ đảm bảo trật tự giao thông trong quá trình vận chuyển, lắp đặt, thi công các công trình thuộc Dự án.

Định kỳ mỗi tháng, hoặc đột xuất, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng – Công nghiệp tỉnh Tiền Giang và BOT Trung Lương – Mỹ Thuận họp đánh giá tình hình thực hiện quy chế và giải quyết những vấn đề có liên quan đến dự án.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: “Một trong những nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện dự án là đảm bảo an ninh trên công trường. Tỉnh Tiền Giang được Chính phủ giao làm cơ quan đại diện Nhà nước đối với Dự án. Hôm nay, ký kết quy chế phối hợp là chúng ta thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với Dự án. Tôi đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ, căn cứ nội dung quy chế để thực hiện cho tốt”.

Ông Mai Mạnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện hỗ trợ dự án. Theo ông Hồng, Dự án còn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh. Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cam kết với Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin, tài liệu để việc bảo vệ an ninh cho dự án diễn ra tốt nhất.

SƠN HOÀNG