Chi bộ Đảng Đèo Cả kết nạp Đảng viên

23/09/2023

Ngày 22/9/2023, Chi bộ Đảng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023. Cuộc họp diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Chủ trì cuộc họp là Hồ Đình Chung - Bí thư Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả. Buổi sinh hoạt của chi bộ còn có sự tham gia của cố vấn Trương Hồng Hải cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Tập đoàn.

Bí thư Hồ Đình Chung chủ trì cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho bà Vi Thị Mai. Sau khi nhận quyết định, trước cờ Tổ Quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của Chi bộ, bà Vi Thị Mai đã tuyên thệ lời thề tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Bà Vi Thị Mai nhận quyết định kết nạp Đảng viên

Thay mặt Chi bộ, Bí thư Hồ Đình Chung chúc mừng và bày tỏ mong muốn Đảng viên mới sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa góp phần phát triển và nâng cao chất lượng Đảng viên của Chi bộ.

Sau khi công bố các quyết định, Bí thư Chi bộ đã báo cáo kết quả, kiểm điểm và đánh giá các mặt hoạt động của Chi bộ trong tháng 8 năm 2023 đồng thời đề ra kế hoạch công tác tháng 9.

Phát biểu tại buổi Lễ, cố vấn Trương Hồng Hải chúc mừng Chi bộ đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và góp ý những mặt hạn chế trong hoạt động Chi bộ, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ công tác chính trị trọng tâm trong thời gian tới.

Cố vấn Trương Hồng Hải (Thứ ba từ trái qua) và các Đảng viên Chi bộ tại đầu cầu Hà Nội

Kết thúc cuộc họp, ông Hồ Đình Chung ghi nhận và tiếp thu chia sẻ thẳng thắn của Cố vấn Trương Hồng Hải cùng ý kiến đóng góp của các Đảng viên Chi bộ. Trong thời gian tới, Chi bộ Đảng Tập đoàn Đèo Cả quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu mà kế hoạch đặt ra, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

TT