Chủ tịch HĐQT kiểm tra và động viên CBNV trạm thu phí Ninh Lộc

16/05/2019

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng kiểm tra tình hình hoạt động tại trạm thu phí Ninh Lộc. Trong buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên trạm thu phí.

Thông qua buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT biểu dương tinh thần làm việc của CBCNV trong thời gian thu phí vừa qua.

Nhằm động viên kịp thời, Chủ tịch HĐQT đã thưởng nóng 11 suất quà (mỗi phần thưởng 1 triệu đồng) dành cho 11 cán bộ công nhân viên đã tích cực, cố gắng trong công tác. Đặc biệt trong thời gian qua, sự đồng lòng của CBNV tại trạm góp phần giúp trạm thu phí vận hành an toàn, thông suốt, làm hài lòng tài xế qua trạm.

Thông qua buổi kiểm tra, ông Huỳnh Tấn Diệu thay mặt trạm thu phí, cảm ơn Chủ tịch HĐQT đã quan tâm động viên CBNV trong thời gian qua.

Nam Đỗ