Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ DII

29/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong các ngày 26, 27,28/02/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tiến hành tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc.

Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới 2020-2022

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng bộ, cùng các đồng chí trong Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể đảng viên trong công ty.

Tại các Đại hội, đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Phát biểu tham luận của đảng viên chi bộ cơ quan

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, đồng thời, có các kiến nghị, đề xuất, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Huy Bí biểu dương các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ đã luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy Công ty giao trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, trong điều kiện khó khăn, tập thể Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống đó, nâng cao hiệu quả công tác của từng đảng viên trong Chi bộ, cải tiến công tác lãnh đạo điều hành của chi ủy, với mục tiêu làm tốt hơn, nâng cao chất lượng của đơn vị, từng đồng chí đảng viên theo chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Chi ủy nhiệm kỳ mới 2020-2022 của chi bộ Hapaco

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy cũng yêu cầu các Chi bộ cần tăng cường giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ, đồng trách nhiệm với nhau công việc thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh, điều kiện hiện nay. Trước mắt, Chi ủy Chi bộ phải tập trung rất cao giúp cho thường trực Thường vụ Đảng ủy Công ty, trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đại hội đảng bộ Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội các Chi bộ cũng đã xem xét lựa chọn và bầu ra các Chi ủy để lãnh đạo các chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ:

QH