Họp HĐQT Tập đoàn Đèo Cả:

Cụ thể hóa các công việc “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận”

17/03/2022

Ngày 17/3/2022 tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị dưới sự điều hành của ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Cố vấn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các ban chuyên môn trong hệ thống.

Nội dung cuộc họp để phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đồng thời Ban điều hành Tập đoàn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, đặt ra kế hoạch triển khai công việc năm 2022, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng chủ trì cuộc họp

Các thành viên trong cuộc họp đã được văn phòng HĐQT báo cáo phương án sắp xếp phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Theo đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả bao gồm 8 thành viên do ông Hồ Minh Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phan Văn Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách các hoạt động và lĩnh vực chung. Các Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên hội đồng quản trị được phân công phụ trách các lĩnh vực như tài chính, đầu tư, đấu thầu, thi công xây lắp, quản lý vận hành… Ban điều hành Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng được phân công nhiệm vụ theo các lĩnh vực và nhiệm vụ cụ thể với phương châm Đèo Cả One - Tập đoàn Đèo Cả chỉ đạo xuyên suốt.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hải báo cáo Hội đồng quản trị

Thay mặt Ban điều hành, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Hải báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 về sản lượng thực hiện, các hoạt động quyết toán, quản lý vận hành, tư vấn, đầu tư tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng thời, báo cáo kế hoạch triển khai công việc năm 2022 và kế hoạch công việc giai đoạn 2022-2025. Chiến lược của Tập đoàn giai đoạn 2022 - 2025 tiếp tục tập trung vào các hoạt động cốt lõi là đầu tư hạ tầng giao thông; tổng thầu thi công xây lắp; quản lý, khai thác vận hành và bảo trì công trình giao thông; đầu tư bất động sản, công nghiệp, dịch vụ… gắn liền với công trình giao thông.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc Hồ Đình Chung và Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hải đã lần lượt báo cáo giải pháp tổ chức thực hiện theo mô hình quản trị: "Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận"

Báo cáo của Ban điều hành nhận được nhiều góp ý chi tiết từ Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng Cố vấn. Chủ tịch Hồ Minh Hoàng đánh giá, việc nhìn lại kết quả hoạt động để ghi nhận thành quả là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải nhìn nhận được những điều chưa đạt được với quan điểm “hoàn thành 99% vẫn chưa phải là xong”. Từ đó, rút ra được nguyên nhân cho những tồn tại, rút ra được bài học để tránh đi lại những vướng mắc cũ khi tiến hành thực hiện các dự án trong tương lai.

TT