POCD báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng quản trị của Tập đoàn

22/05/2019

Ngày 21/5/2019, trước sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên Tập đoàn Đèo Cả, ông Ngô Đình Đức, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn POCD đã trình bày kết quả khảo sát hiện trạng hệ thống quản trị nhân sự và năng lực quản lý tại Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả và một số đơn vị thành viên.

Theo đó, POCD đã khảo sát và đưa ra đánh giá của mình về hiện trạng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần A2Z, Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Hamadeco về các nội dung; năng lực quản trị công ty, mô hình cơ cấu hệ thống tổ chức, hệ thống quản trị nhân sự 3P’s. Đi cùng với những đánh giá hiện trạng, POCD cũng đã đề xuất những giải pháp cho những vấn đề mà đơn vị tư vấn này cho là còn hạn chế của hệ thống.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá của POCD, Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Minh Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT Trần Văn Thế, Tổng giám đốc DCG Phùng Tiến Thành, Tổng Giám đốc Hamadeco Nguyễn Xuân Hưởng, Tổng Giám đốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn Nguyễn Quang Vĩnh đã có ý kiến phản hồi đơn vị tư vấn.

Theo đó, lãnh đạo tập đoàn và các Tổng giám đốc đề nghị đánh giá chi tiết hơn, đưa ra giải pháp cụ thể phù hợp với tính năng, đặc điểm riêng của từng công ty, xây dựng chỉ dẫn quản trị tương tác giữa Văn phòng Hội đồng Quản trị và Ban trợ lý, biến những lý thuyết thành thực tế để lĩnh hội được nhanh nhất về hệ thống.

Cũng tại buổi báo cáo kết quả hiện trạng hệ thống này, ông Nguyễn Văn Sáng, Phó tổng Giám đốc DCG cho biết sau khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát, Ban khảo sát đã nhận được 149 ý kiến phản hồi qua mail đến từ lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo công ty, trưởng phó phòng, ban các bộ phận trong hệ thống.

T.T