Tái cấu trúc để thu hút vốn từ nước ngoài

12/06/2019

Sáng 12/6/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Cái Bè, Tiền Giang), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đã có buổi làm việc với Ban Trợ lý. Buổi làm việc xoay quanh vấn đề điều chỉnh nhân sự Ban Trợ lý và tái cấu trúc Tập đoàn.

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng cho biết, để Ban Trợ lý hoạt động hiệu quả, hiện nay, thành phần Ban Trợ lý đang được tổ chức theo khu vực, theo chuyên đề. Xác định người có năng lực thì làm hai vai trở lên: Một việc chính và có thể được giao thêm một số việc. Thực tế cho thấy cách hoạt động giám sát chéo nhau theo phương thức “chuyện ba người”, mỗi người sắm nhiều vai khác nhau thời gian qua đã phát huy hiệu quả.

Để đáp ứng thực tế công việc, một số vị trí trong Ban Trợ lý được Chủ tịch Hồ Minh Hoàng điều chỉnh lại. Cụ thể, ông Phạm Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Quản lý BOT Bắc Giang – Lạng Sơn sẽ được điều chuyển làm Trưởng Ban Trợ lý sau khi hoàn thành dự án này. Trước mắt, việc phụ trách Ban Trợ lý do ông Nguyễn Quang Huy đảm nhận. Ông Hồ Đình Chung thôi giữ vai trò thành viên Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Phần quan trọng trong buổi làm việc mà Chủ tịch Hồ Minh Hoàng và các thành viên Ban Trợ lý rất quan tâm đó là đề án tái cấu trúc Tập đoàn. Theo Phó Chủ tịch HĐQT Trần Văn Thế, đây là đợt tái cấu trúc lần thứ ba của Tập đoàn. Lần này, tập đoàn đặt ra hai mục tiêu:

- Huy động nguồn vốn quốc tế

- Xây dựng mô hình quản trị

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng nhận định, trong bối cảnh hiện nay, để đi đường dài, Tập đoàn không chỉ trông chờ vào vốn từ ngân hàng trong nước mà phải thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Việc triển khai đề án sẽ bắt đầu từ trung tâm là nhóm tái cấu trúc. Nhân dịp đợt tái cấu trúc này, Ban tái cấu trúc cần phải tổ chức đánh giá lại lộ trình tái cấu trúc lần trước đã làm tới đâu, những lỗi về nhân sự là gì, cũng như những điều chưa khắc phục được… để khắc phục trong lần này.

Sơn Hoàng