Đèo Cả ký nhiều hợp tác chiếc lược sau khi HHV chuyển niêm yết sàn HoSE

22/01/2022

Ngày 20/1/2022, Tập đoàn Đèo Cả cũng tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược (BCC) đầu tư một số dự án gắn liền các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả đã ký 3 thỏa thuận hợp tác cùng Tập đoàn Phú Mỹ, Công ty thương mại - Đầu tư Xây dựng Thành Lợi và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest. Đây là những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực như đầu tư phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông,..


Ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tập đoàn Phú Mỹ

Các thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác và phát huy thế mạnh, tiềm năng và sử dụng hiệu quả nguồn lực của các bên, cũng như hỗ trợ nhau cùng mở rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh, khả năng của các đơn vị. Các doanh nghiệp đặt ra kế hoạch cùng nhau triển khai nghiên cứu, phát triển và đầu tư các dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, các dự án gắn liền với các dự án hạ tầng giao thông.


Thành Lợi là một trong những công ty đầu tư xây dựng hạ tầng lớn tại miền Bắc

Ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT Văn Phú - Invest bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào sức mạnh của Tập đoàn Đèo Cả. Việc HHV niêm yết tại sàn HoSE ngày hôm nay khẳng định khẳng định sức mạnh và sẽ tiếp tục thành công hơn nữa của Tập đoàn và các nhà đầu tư.

Đầu tư phát triển bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Văn Phú - Invest

“Với chiến lược “Con đường vàng tạo ra giá trị vàng”, giao thông sẽ là lĩnh vực đi trước một bước. Giao thông phát triển sẽ dẫn đường cho đô thị, công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển, từ đó xã hội, con người cũng sẽ phát triển, đó chính là những “giá trị vàng” được tạo ra”, ông Tô Như Toàn khẳng định.

Nguyễn Nga