Thẩm định Báo cáo Pre - FS dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

14/12/2022

Ngày 13/12/2022, tại Lạng Sơn, Tập đoàn Đèo Cả đã tham dự cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre - FS) Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sở, được chủ trì bởi ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Đại diện Tập đoàn Đèo Cả tham dự cuộc họp là ông Nguyễn Quang Vĩnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại đây, ông Nguyễn Quang Vĩnh đã báo cáo các nội dung chủ yếu của Báo cáo Pre – FS của Dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng thời, báo cáo tóm tắt hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của Tập đoàn Đèo Cả với vai trò là nhà đầu tư đề xuất Dự án.

Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến thẩm định của các sở, ngành tại địa phương, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung trong Báo cáo liên quan đến quy mô Dự án, phương án tài chính, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng,…

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các bên, ông Lương Trọng Quỳnh đánh giá cao, ghi nhận những cố gắng của nhà đầu tư đề xuất Dự án và tất cả các sở, ngành đã nhanh chóng triển khai các công việc, hoàn thiện hồ sơ báo báo trong thời gian ngắn.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở cơ bản thống nhất với các ý kiến tiếp thu, giải trình của nhà đầu tư đề xuất và tư vấn. Bên cạnh đó, do tỉnh Lạng Sơn là địa phương còn khó khăn, Hội đồng thẩm định chưa đồng thuận về việc áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu. Nói về phần vốn ngân sách khoảng 1000 tỷ đồng trong tổng vốn ngân sách hỗ trợ dự án, tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ sớm có phương án bố trí để triển khai dự án.

Kết luận cuộc họp, người chủ trì đề nghị các bên cùng phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến thẩm định, mục tiêu hoàn thành báo cáo thẩm định trước 20/12/2022.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài khoảng 60,18km. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m, mặt đường rộng 16m.
Đoạn kết nối từ tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài 17,18 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22m. Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m, mặt đường rộng 12,5m.
Dự kiến, tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng hơn 10.471 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

T.T