Thư chúc mừng ngày 20/10 của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

18/10/2019