Vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận:

Căng mình vì 1 tuyến đường thông suốt

26/07/2022