MS 11: Thông hầm Cổ Mã

Ngày 22/11/2014, hầm Cổ Mã, hạng mục quan trọng của dự án hầm đường bộ Đèo Cả chính thức thông hầm. Hình ảnh của những thợ đào hầm trong thời khắc lịch sử đó trở thành tư liệu quý của Tập đoàn Đèo Cả.

Thành công hầm Cổ Mã, mở đầu cho những công trình hầm xuyên núi mang thương hiệu Đèo Cả, không chỉ rộng mở thông thương cho hai tỉnh Khánh Hoà - Phú Yên mà còn tạo ra sự kết nối quan trọng với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, tạo đà phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch khu vực duyên hải miền Trung, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng miền Trung - Tây Nguyên.

Nguồn, tư liệu của Vietmedia