MS 27: Xuân gắn kết - Tết sẻ chia

Ngày 08/02/2022, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đã gặp gỡ các nhân viên tiêu biểu khu vực Huế - Đà Nẵng. Buổi gặp gỡ còn có thành viên Hội đồng Cố vấn, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và lãnh đạo công ty HHV.

Trong buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Đây là buổi gặp gỡ thường niên của Đèo Cả, là dịp để lãnh đạo nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng của các cấp lao động. Chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau với một tâm thế là người nhà, là gia đình của tôi”.

Đây là cuộc gặp gỡ giữa thường niên giữa lãnh đạo Đèo Cả và người lao động trong hệ thống mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện nét đẹp văn hoá gắn kết, sẻ chia.

Tư liệu Vietmedia.