MS 18: “Ánh sao đêm”

Tại dự án hầm Bao biển (tỉnh Quảng Ninh), người lao động vẫn cần mẫn làm việc 3 ca/ngày. Hầm Bao biển đã đi được 85% quãng đường, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Công việc ca 3 của họ tựa như những ánh sao đêm.

Tác giả Nguyễn Văn Thường - Ca trưởng dự án Hầm Bao biển