Ban Kế hoạch kỹ thuật là “xương sống” của tập đoàn

20/03/2024

Ngày 19/3/2024, tại văn phòng Tập đoàn Đèo Cả ở TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã có buổi làm việc với các nhân sự thuộc Ban Kế hoạch Kỹ thuật (KHKT) tập đoàn và phòng KHKT các đơn vị trong hệ thống.

Ông Nguyễn Lê Bách – Giám đốc Ban KHKT báo cáo, ngoài các công việc Ban KHKT đã hoàn thành theo kế hoạch, thì hiện nay Ban KTHT đang xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng, thanh toán, xây dựng định mức thi công, sử dụng thiết bị, đánh giá hiệu quả…

Ông Nguyễn Lê Bách – Giám đốc Ban KHKT báo cáo hoạt động Ban

Năm 2024, Ban KHKT sẽ hoàn thiện định mức thi công nội bộ, định mức xe máy phục vụ công tác “Khoán - Quản - Thưởng/phạt”, các bộ định biên nhân sự, máy móc dự án và bộ dữ liệu, thư viện về công tác thi công, đấu thầu, quản lý hợp đồng… Bên cạnh đó, Ban KHKT cũng chú trọng công tác đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh) cho các nhân sự trong khối KHKT, và đào tạo áp dụng công nghệ số trong quản lý hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán.

Sau khi nghe báo cáo công việc và nghe các đại diện nhân sự trong khối KHKT chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Ban cũng như các lãnh đạo khác trong tập đoàn để có công việc, thu nhập ổn định và mong muốn được gắn bó làm việc lâu dài trong tổ chức. Chủ tịch HĐQT ghi nhận, đánh giá các hoạt động, tổ chức hoạt động của Ban KHKT thời gian qua tốt và có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Lãnh đạo Ban đã chú trọng, chủ động đào tạo, gắn kết các nhân sự thông qua các hoạt động nội bộ.

Chủ tịch HĐQT chủ trì làm việc với Ban KHKT

Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban KHKT phải “nội soi”, đánh giá được “sức khoẻ” đáp ứng khối công việc trong thời gian tới, đặc biệt khi tập đoàn tham gia vào lĩnh vực xây dựng đường sắt - metro và từng bước hiện thực hoá chiến lược vươn tầm quốc tế. “Xác định Ban KTKT là xương sống của các hoạt động trong tập đoàn, vì thế “xương sống” phải khoẻ, phải chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng… để không chỉ đảm nhiệm tốt công việc trong hệ thống mà còn phải hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối của tập đoàn. Nếu “xương sống” không đủ khoẻ, đủ mạnh thì với khối công việc rất lớn trong thời gian tới sẽ không đủ sức gánh vác”, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh .

Đối với công tác mua sắm, Chủ tịch yêu cầu Ban KHKT có các giải pháp, quy trình cụ thể để phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong việc móc nối”, “quân xanh, quân đỏ” nhằm hạn chế thất thoát, gây thiệt hại cho tổ chức.

Hiện nay, nhân sự khối KHKT trong toàn hệ thống có hơn 500 người, thực hiện công tác quản lý và kiểm toán chi phí xây dựng, lập và kiểm soát kế hoạch SXKD, quản lý và mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu thi công, quản lý kỹ thuật - chất lượng công trình…

Năm 2023, Ban KHKT đã thực hiện 4 chuyên đề đào tạo nội bộ gồm BIM, đấu thầu qua mạng, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập hồ sơ thanh toán thu hồi vốn. Bên cạnh đó tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ các chuyên ngành giám sát, quản lý công trình, thí nghiệm, đào tạo an toàn lao động.

Về công tác đấu thầu thực hiện thi công các gói thầu, dự án đầu tư công, năm 2023 Ban KHKT đã thực hiện hồ sơ, tham gia đấu thấu và trúng thầu nhiều hợp đồng có tổng giá trị hơn 24.600 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT tập đoàn cũng đã gặp gỡ, làm việc cùng các Ban Truyền thông, Hành chính Nhân sự, Kiểm soát nội bộ để định hướng hoạt động, đồng thời để lắng nghe các chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của nhân sự ở các Ban. Trong thời gian tới đây, người đứng đầu tập toàn sẽ tiếp tục gặp gỡ, làm việc với các nhân sự thuộc Ban Tài Chính, Kế toán, Nguồn vốn….

TT