Đại hội Đảng bộ DII:

Hướng tới minh bạch trong đầu tư dự án BOT

09/05/2020

Trong hai ngày 07 – 08/5/2020 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu và 102 đảng viên từ 03 Chi bộ trực thuộc.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 -2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025); bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu khóa VI.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Giai đoạn 2015 - 2020, Công ty đã khẳng định vai trò lớn mạnh, mở rộng quy mô hoạt động. Cùng với đó, các hoạt động kinh doanh khác của Công ty đã duy trì được doanh thu và lợi nhuận, phát triển được mọi nguồn lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn được giữ vững. Các kết quả trên đã đóng góp tích cực cho sự phát triển Công ty một cách bền vững.

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Đảng bộ đề ra kế hoạch cho nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại sàn giao dịch HOSE trong năm 2021; hướng tới sự minh bạch, hiệu quả trong hoạt động đầu tư các dự án BOT. Trong 5 năm tới, Đảng bộ phấn đấu xây dựng và củng cố nguồn nhân lực có trình độ, bản lĩnh vững vàng, tận tâm với nghề; thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các hầm đường bộ, trạm thu phí; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư các dự án theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đ/c Trần Văn Thế – Phó Bí thư Đảng ủy
đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIII

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh: “Đảng ủy Công ty cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”.

Đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy,
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Liên Chiểu phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Quốc Huy tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa XIV. Đại hội cũng đã bầu ra 03 Đại biểu chính thức, 01 Đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu khóa VI theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngọc Trang