DCG sẽ sử dụng hơn 4 nghìn tỷ đồng cho hoạt động đầu tư năm 2022-2023

07/04/2022

Ngày 6/4/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tập đoàn trên cơ sở gia tăng tính liên kết hệ thống và nâng tầm vị thế hàng đầu về đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam, thu hút nguồn vốn quốc tế và một số nội dung khác có liên quan đến thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng phát biểu gửi tới toàn thể cổ đông

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đã được các thành viên cấp HĐQT trình bày thuyết phục theo phương châm quản trị: “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận”.

Theo đó, Quản người bằng các mục tiêu và các giải pháp cụ thể để thu hút/tuyển dụng, quản lý đào tạo/phát triển, tạo động lực gắn bó.

Quản việc là các bước xây dựng kế hoạch, đánh giá điều chỉnh, kiểm tra/phê duyệt, thực hiện/theo dõi trên cơ sở quản lý tập trung, điều phối nguồn lực, kiểm soát, đánh giá kết quả.

Quản lợi nhuận bằng việc sắp xếp bộ máy cấp quản lý tại các công ty thành viên, dự án, ban chuyên môn; giao nhiệm vụ để thực hiện quản lý tập trung theo các khối; kiểm soát vốn, công nợ, lựa chọn nhà thầu phụ, nhà cung cấp…

Phó chủ tịch thường trực HĐQT Phan Văn Thắng điều hành Đại hội

Báo cáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Đại hội cho thấy, Tập đoàn Đèo Cả đạt doanh thu hợp nhất đạt 3.853 tỷ đồng, tăng 45.6% so với 2020 và vượt kế hoạch 20%. Lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỷ đồng, bằng 2,5 lần năm 2020, vượt kế hoạch 157%.

2021 cũng là năm ghi nhận nhiều dấu mốc ấn tượng của Đèo Cả như hoàn thành cầu Tình Yêu (cầu Cửa Lục 1), hầm Bao biển, thông hầm Thung Thi, thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận… Đặc biệt, tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Đèo Cả đã chứng minh hiệu quả của mô hình huy động vốn khác biệt khi hoàn thành thu xếp vốn sớm nhất trong 3 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Phương pháp đa dạng nguồn vốn này cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi và khuyến khích áp dụng cho các dự án khác để huy động tối đa nguồn vốn hợp pháp.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đồng cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Tập đoàn Đèo Cả đặt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.916 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Về hoạt động đầu tư, tiếp tục làm việc với các bên liên quan để hoàn thành việc phê duyệt triển khai các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tân Phú - Bảo Lộc. Đồng thời, nghiên cứu và tiếp cận một số Dự án mới dự kiến đầu tư theo hình thức PPP như cao tốc TP. HCM - Chơn Thành và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý thúc đẩy các dự án đầu tư công khác. Đèo Cả cũng lên kế hoạch tăng vốn góp tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả để đầu tư vào các dự án hạ tầng, bất động sản… với tổng nhu cầu sử dụng vốn là 4.244 tỷ đồng.

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Về vấn đề lợi nhuận, các cổ đông đều nhất trí và tán dương thành quả mà Đèo Cả đạt được trong năm 2021, mặc dù đây là khoảng thời gian cả thế giới vẫn lao đao với thiên tai và dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp, cổ đông Nguyễn Bá Khương đã cho biết kết quả kinh doanh và các nội dung định hướng hoạt động của Tập đoàn Đèo Cả hết sức thuyết phục bằng cách thức điều hành cụ thể, minh bạch và khoa học. Cũng tại Đại hội, nhiều cổ đông đã đánh giá cao kết quả của Đèo Cả trong năm 2021 và hoàn toàn đồng ý, bày tỏ niềm tin với những chiến lược đã được báo cáo trong cuộc họp. Các cổ đông nhất trí ủng hộ việc tăng vốn điều lệ thêm 4.234 tỷ đồng, đưa mức vốn điều lệ dự kiến lên 8.287 tỷ đồng. Đồng thời, các đại diện cổ đông khác cũng đồng ý và mong muốn Tập đoàn sớm gia nhập sàn UpCom trong năm 2022 này.

TT