Giao ban đầu năm:

Triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng

12/02/2020

Ngày 07/02/2020, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức họp giao ban đầu năm dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng. Tham dự cuộc họp có đại diện HĐCV, HĐQT, VP HĐQT, Ban Trợ lý, Ban điều hành. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch, thành viên HĐQT phụ trách các khối, Ban chuyên môn chỉ đạo điều hành tập trung xuyên suốt xuống các đơn vị trong hệ thống, gắn liền với định hướng, mục tiêu phát triển lấy “Tập đoàn là trọng tâm”. Mỗi một Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT là người giúp việc cho Chủ tịch HĐQT gắn với một/hoặc nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trực tiếp phụ trách những lĩnh vực cụ thể gắn với khối, ban chuyên môn, đồng thời đồng điều hành các Công ty (theo nguyên tắc điều hành “cặp đôi không hoàn hảo”, nguyên tắc kiểm soát “chuyện ba người”) và luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch yêu cầu.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban

Ông Hồ Minh Hoàng giao các Phó CT HĐQT phụ trách các khu vực/lĩnh vực chuyên môn phối hợp với TGĐ các đơn vị, Ban Trợ lý, Ban KSNB để thống nhất, quyết định các chính sách đối ngoại, kiểm soát chi phí… đảm bảo không ảnh hướng tới lợi ích của tổ chức, phù hợp thông lệ chung, không vi phạm pháp luật, làm rõ mối quan hệ tương tác, phân công nhiệm vụ các PCT.HĐQT tương tác với các thành viên Hội đồng cố vấn, có sự tham gia của thành viên Ban Trợ lý; triển khai xây dựng sơ đồ phân cấp quản lý các giao dịch kinh tế của Tập đoàn; xây dựng đề án tái cấu trúc hoạt động của các đơn vị, phòng/ban; kiện toàn công tác kế hoạch – kỹ thuật từ Tập đoàn xuống các doanh nghiệp dự án và các đơn vị để điều hành xuyên suốt; xây dựng đề án tái cấu trúc hoạt động của Công ty vệ sỹ; xử lý các tồn tại của Công ty kiểm toán Com.PT, xây dựng đề án tái cấu trúc, định hướng mục tiêu trở thành Công ty độc lập để phát triển.

Trên cơ sở phạm vi công việc phụ trách, nhiệm vụ phân công, các Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT thống nhất với các Thành viên Ban điều hành Tập đoàn (Tổng Giám đốc, Phó TGĐ, Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng HĐQT,…) lập kế hoạch hoạt động trong năm 2020, báo cáo Chủ tịch HĐQT đầu tháng 03/2020.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng điều hành cuộc họp

Về công tác đào tạo, Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban quản lý lớp hợp EMBA Đèo Cả thống nhất với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về thời gian, kế hoạch giảng dạy Chuyên đề 5 - Môn học Quản trị Tài chính, tổ chức đánh giá 6 môn cơ bản (Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, Hội nhập toàn cầu hóa, Quản trị tài chính, Thị trường chứng khoán) đã học để bình chọn giảng viên dạy tốt, học viên học tốt, đánh giá khả năng nhân sự tham gia đào tạo các môn học tiếp theo.

Trong chương trình học, mời lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo VCCI và các chuyên viên Vụ PPP tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị tài chính các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.

Trên cơ sở các chuyên đề, đề tài Chủ tịch HĐQT đã dự kiến và cách tổ chức đào tạo thời gian qua, Tập đoàn phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chọn lọc nội dung viết cẩm nang đào tạo nội bộ.

Về giao dịch mua bán cổ phần, đối với cổ phần DCG, giai đoạn 1, chuyển nhượng cổ phần tạo ra giá trị thực thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu nhằm củng cố dòng tiền ngắn, trung hạn từ hoạt động khai thác vận hành, xây lắp nhằm đảm bảo cho hoạt động tổ chức (bao gồm chi phí thường xuyên, lương…). Giai đoạn 2, phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ ra công chúng thu hút nguồn vốn đầu tư các dự án mới.

Chủ tịch HĐQT giao nhóm tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chào bán cổ phần nhằm mục đích huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng và triển khai kế hoạch chào bán ra công chúng, thực hiện đăng ký giao dịch trên OTC trong năm 2020.

Đối với cổ phiếu HHV, nhóm tài chính xây dựng và triển khai niêm yết, báo cáo Chủ tịch HĐQT kết quả thực hiện trước 25/02/2020; lập kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE, xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ, xác định kế thừa giai đoạn “Tạo ra giá trị thực”, giai đoạn 2 “Gia tăng giá trị thực”, xác định mục đích góp vốn vào các doanh nghiệp dự án.

Cuối năm 2019, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá phẩm chất lãnh đạo của Tập đoàn Đèo Cả thông qua 5 tiêu chí: (i) Mục đích làm lãnh đạo rõ ràng; (ii) Tạo ra giá trị thực; (iii) Lãnh đạo bằng trái tim; (iv) Mối quan hệ bền vững; (v) Tính kỷ luật tự giác. Thông qua việc đánh giá để các lãnh đạo, nhân sự quy hoạch thấu hiểu yêu cầu của tổ chức, nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa của Tập đoàn phấn đấu và rèn luyện để hội tụ đủ 5 phẩm chất nêu trên. Kết quả đánh giá là thước đo chuẩn mực cho việc điều chỉnh, quy hoạch phát triển nhân sự của Tập đoàn Đèo Cả.

Kết quả lấy ý kiến về Chủ tịch HĐQT

Đầu năm 2020, với chủ đề của chương trình đào tạo “Thần tốc cộng niềm tin; Cầu thị nhân sức mạnh”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Minh Hoàng thực hiện việc cầu thị khi lắng nghe những ý kiến góp ý của Hội đồng cố vấn, nhân sự cấp chiến lược, 12 CBNV tiêu biểu trong năm 2019.

Tại cuộc họp giao ban đầu năm, Ban tổ chức đã lấy phiếu kín ý kiến xác định mức độ hài lòng đối với những chỉ đạo, định hướng, ứng xử của Chủ tịch HĐQT với tổ chức, xã hội và CBNV trong toàn hệ thống Tập đoàn Đèo Cả.

Kết quả cho thấy Chủ tịch HĐQT nhận được sự tín nhiệm rất cao, trong đó “Tố chất lãnh đạo, dẫn dắt” đạt 100% và “hoạch định chiến lược” gần như được số điểm tuyệt đối.

T.T