Kiến nghị rà soát toàn diện thiết kế kỹ thuật hầm núi Vung

07/03/2023

Ban điều hành Dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, việc thực hiện hạng mục hầm núi Vung đang gặp khó khăn khi trong quá trình triển khai, mũi đào phía Nam hầm gặp địa chất yếu, khác với với hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu.

Phía hầm Nam gặp địa chất yếu

Ông Đặng Tiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết:Đối với dự án này, hồ sơ thiết kế là do tư vấn TEDI lập được Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt. Không như các dự án PPP trước đây là nhà đầu tư tham gia vào quá trình thiết kế kỹ thuật, tại dự án này nhà đầu tư chỉ thực hiện bước sau thiết kế kỹ thuật”.

Ông Đặng Tiến Thắng cho biết thêm, ở các công trình hầm lớn trước đây, Đèo Cả thực hiện được dựng trắc dọc hầm. Đối với từng lý trình sẽ đưa ra đánh giá về địa chất và giải pháp chống đỡ phù hợp từng địa chất. Tuy nhiên, ở hầm núi Vung, thiết kế kỹ thuật chỉ đánh giá theo tỷ lệ phần trăm, không cụ thể được từng phân đoạn. Do đó, khi thi công, nhà thầu phải dựa theo địa chất thực tế để quyết định kết cấu chống đỡ phù hợp, dẫn đến bị động trong công tác lập kế hoạch triển khai và lựa chọn vật tư vật liệu cho phân đoạn tiếp theo.

Vấn đề địa chất yếu không được đơn vị tư vấn TEDI dự báo trong thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế lập không đáp ứng được yêu cầu đối với công tác thi công hầm khi không thể dự kiến cụ thể địa chất các đoạn hầm đi qua như những hồ sơ thiết kế kỹ thuật của hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân… Công tác thi công phía Nam hầm núi Vung phải dừng đào để thực hiện các biện pháp chống đỡ, gia cố.

Từ ngày 5/12/2022 đến nay, theo số liệu quan trắc chuyển vị hội tụ, tại nhiều vị trí giá trị chuyển vị đạt đến cấp độ cần có biện pháp đối phó. Để đảm bảo an toàn Tập đoàn Đèo Cả đã 5 lần mời chuyên gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Ban QLDA 85, TKKT vào dự án để đưa ra các giải pháp xử lý.

Với kinh nghiệm của mình, những người làm hầm của Đèo Cả đã huy động 32 mũi thi công đường, 35 mũi thi công cầu, 10 mũi thi công hầm. Tổng khối lượng thực hiện đạt 43%, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Tính đến ngày 5/3/2023, hầm trái đã đào được 1850/2250 mét, hầm phải đảo được khoảng 1570/2250 mét. Theo hợp đồng ký kết với Bộ GTVT, thời gian hoàn thành hạng mục hầm núi Vung là 30/03/2024. Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu tổ chức nhiều mũi thi công ở phía Bắc hầm núi Vung để bù tiến độ cho phía Nam. Cụ thể, tại 2 ống hầm phía Bắc, Ban điều hành tổ chức 10 mũi thi công thực hiện đào gương hầm, đào hạ nền, làm hệ thống thoát nước, làm hệ thống phòng nước, làm vỏ hầm…

Ông Đặng Tiến Thắng cho biết: “Mốc kế hoạch này đưa ra trên cơ sở số liệu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tư vấn thiết kế kỹ thuật đã lập. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thực tế phát sinh địa chất yếu từ 5/12/2022 đến nay khoảng 3 tháng và chưa thể dự đoán được thời gian nào sẽ qua đới địa chất yếu này. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều giải pháp bằng kinh nghiệm triển khai các hầm của Đèo Cả từ trước đến nay”.

Về giải pháp tổng thể, Ban điều hành dự án đã đề nghị BGTVT có chỉ đạo tư vấn thiết kế kỹ thuật lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và đưa ra giải pháp tổng thể để xử lý sai khác địa chất.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn, chất lượng chủ đầu tư đã báo cáo Bộ GTVT, Ban QLDA 85 kiến nghị rà soát toàn diện hồ sơ thiết kế kết cấu chống đỡ áp dụng đối với đoạn địa chất yếu hiện nay để điều chỉnh hồ sơ thiết kế phù hợp với điều kiện địa chất thực tế, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đánh giá lại thời gian hoàn thành.

Hầm núi Vung có quy mô 3 làn xe, bề rộng 14m, đây là hầm đường bộ lớn thứ 4 cả nước sau các hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cù Mông. Các biện pháp đảm bảo an toàn và tiến độ, chất lượng khi thi công gặp phải địa chất yếu (phía Nam hầm núi Vung) mà không được dự báo trước trong thiết kế kỹ thuật dẫn đến tốc độ đào hầm giảm xuống chỉ còn 1/3 so với bình thường.

Trong đợt kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án ngày 27/2/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Ban QLDA 85 và chủ đầu tư cũng đã báo cáo đến Bộ trưởng về tình hình địa chất và những khó khăn bất khả kháng khi thi công ở hạng mục hầm núi Vung có thể làm chậm tiến độ thông hầm theo kế hoạch. Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo đối với mũi thi công đào hầm phía Nam phải chú trọng công tác an toàn, chất lượng. Đặc biệt đặt tiêu chuẩn an toàn cho người lao động đang thi công lên trên hết, trước hết, không vì tiến độ mà bỏ qua công tác an toàn.

TT